نام : آپارات در پروفایل.
سازگاری: ۱.۵.۳,۱.۶ .
کارکرد: کاربران می توانند در صفحه ی پروفایل خود کلیپ های آپارات را قرار دهند.
مزیت: تا پیش از کلیک کاربرِ مشاهده کننده به هیچ وجه لود نمی شود.
دمو : در رفسنگ قابل رویت هست.
روش خرید:
از طریق فرم سفارش محصول و یا فروشگاه طراحان وب.