افزونه ادغام ارسالهای گروه شیرترانیکس

با کمک این افزونه می توانید نوشته ها و کاربران گروه های مختلف را ادغام کنید.
پلاگین به صورت هوشمند ضمن تعداد ارسال ها و کاربران اقدام به بازسازی کش می نماید.
عدم آسیب رسانی به دیتابیس و هماهنگی کامل با سیستم از دیگر مزایای این افزونه است.