افزونه ارجاع دهنده لینک

یکی از بهترین راه های جهت افزایش لینک های شبکه استفاده از امکان ارجاع لینک ها است.
این افزونه لینک های شبکه شما را ب صورت ifream لود می کند.
در نسخه تجاری این افزونه قابلیت تمایز بین لینک های داخلی و خارجی اضافه شده است.