پس از ایجاد ریدایرکت بر روی صفحات ممکن است بخواهیم URL منتقل‌شده را مجدد استفاده کنیم و یا ریدایرکت را به‌طور کامل متوقف کنیم، در این مقاله به روش توقف ریدایرکت خواهیم پرداخت.

دلایلی زیادی برای این موضوع می‌توان مثال زد، برای نمونه اشتباه در ایجاد ریدایرکت و یا تصمیم برقرار دادن محتوای باارزش در آدرس منتقل‌شده و یا حتی ریدایرکت اشتباه!

در این شرایط احتمالاً از خود می‌پرسید چه طور ریدایرکت ۳۰۱ و یا ۴۱۰ را متوقف کنم؟