شرکت‌ها و گروه‌های مختلفی وجود دارند که در زمینهٔ طراحی سایت در رفسنجان فعالیت می‌کنند اما هرچه تعداد این گروه‌ها که برخی در رفسنجان و برخی در خارج از رفسنجان تأسیس‌شده‌اند، بیشتر می‌شود به همان نسبت تعداد افراد ناراضی از خدمات وب افزایش می‌یابد.

کم نیستند افرادی که روزانه به گروه‌های مختلف فعال در زمینهٔ طراحی و توسعه وب در رفسنجان و یا خارج آن مراجعه می‌کنند و از کیفیت پایین طراحی قبلی خود شکایت دارند.

در این مقاله کوتاه قصد داریم ابتدا به مشکلات رایج مدیران سایت‌ها پرداخته و درنهایت راهکارهای آزموده شده‌ی پلاک وب را به شما معرفی کنیم.

طراحی سایت حرفه ای را به افراد حرفه ای بسپارید

طراحی سایت حرفه ای را به افراد حرفه ای بسپارید

با بررسی تجربیات گروه پلاک وب از سال ۱۳۹۰ تاکنون، دلایل نارضایتی افراد از سایت طراحی‌شده خود را در موارد زیر جستجو کرد: