نام: فعال ترین کاربران امروز
سازگاری: ۱.۵ و ۱.۶

ویژگی ها :
۱- شمارش تعداد پست و کامنت کاربر در روز به بهینه ترین روش.
۲- وصل شدن به کش و بروز شدن کش هر نیم ساعت.
۳- نوشته شده ب صورت فرا فایلی ( یعنی نیازی نیست در کنترلر کاری کنید و هرجا که خواستید می تونید ازش استفاده کنید.)
۴- اتصال به کرون جاب ۲۴ ساعته.

آموزش نصب