فرآیند طراحی نسخه جدید وب‌سایت پایگاه خانه خشتی رفسنجان در طی چند هفته با تمرکز بر روی اصول بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو ( SEO ) در عین راحتی کاربران انجام شد.

قالب سایت خانه خشتی رفسنجان نمونه‌ای ترکیب گرافیک چشم‌نواز با رعایت اصول تجربه کاربری است که در نگاه اول چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند.

قالب سایت خانه خشتی رفسنجان

قالب سایت خانه خشتی رفسنجان