افزونه ( پلاگین ) اتصال نظرسنجی به گروه شیرترانیکس

با کمک افزونه ( پلاگین ) اتصال نظرسنجی به گروه می توانید به کاربران خود در شیرترانیکس امکان ایجاد نظرسنجی و اتصال آن به پست را ارائه دهید.