نام : هشدار صوتی پیام خصوصی.
سازگاری: ۱.۵.۳,۱.۶ .
کارکرد: در صورت دریافت پیام خصوصی هشدار صوتی به کاربر می دهد.
مزیت: آگاه سازی سریع کاربر، بدون نیاز به دستکاری بانک اطلاعاتی، قابلیت تنظیم صدای هشدار.
دمو : در رفسنگ قابل رویت هست.
آموزش نصب