نام : پانویس خودکار تصاویر.
سازگاری: ۱.۵.۳,۱.۶
کارکرد: درج پانویس برای تصاویر پیوستی در شبکه با قابلیت تنظیم حداقل سایز تصویر و نوع تصویر برای درج پانویس.
مزیت: تبلیغات غیر مستقیم برای شبکه، جلوگیری از کپی پیست مطالب بدون درج منبع.
دمو : در رفسنگ قابل رویت هست.
روش خرید:
از طریق فرم سفارش محصول و یا فروشگاه طراحان وب.