پلاک وب

پلاگین گروه

ادغام ارسالهای گروه

ادغام ارسالهای گروه

افزونه ادغام ارسالهای گروه شیرترانیکس با کمک این افزونه می توانید نوشته ها و کاربران گروه های مختلف را ادغام کنید. پلاگین به صورت هوشمند ضمن تعداد ارسال ها و کاربران اقدام به بازسازی کش می نماید. عدم آسیب رسانی به دیتابیس و هماهنگی کامل با سیستم از دیگر مزایای این افزونه است.

اتصال نظرسنجی به گروه

اتصال نظرسنجی به گروه

افزونه ( پلاگین ) اتصال نظرسنجی به گروه شیرترانیکس با کمک افزونه ( پلاگین ) اتصال نظرسنجی به گروه می توانید به کاربران خود در شیرترانیکس امکان ایجاد نظرسنجی و اتصال آن به پست را ارائه دهید.