در این مقاله به معرفی Schema.org و JSON-LD پرداخته و در خصوص چگونگی استفاده از این دو در سایت می‌پردازیم.
راه‌های بسیاری برای معرفی محتوای سایت به گوگل و سایر موتورهای جستجو وجود دارد، دراین‌بین JSON-LD راهی نسبتاً جدید برای معرفی محتوای صفحه به موتورهای جستجو است.