پلاک وب

سی پلاس پلاس

معرفی سرآیند deque بخش اول

معرفی سرآیند deque بخش اول

deque یکی از سرآیندهای مفید در برنامه نویسی با زبان C++ محسوب می شود این سرآیند به سرآیند Vector شباهت دارد هرچند کاربرد آن به شدت سرآیند vector نمی رسد و در شرایط عادی توصیه می شود از سرآیند Vector استفاده شود. برای معرفی deque به برنامه کافیست در ابتدا برنامه سرآیند مربوطه را وارد […]