پلاک وب

نظرسنجی

اتصال نظرسنجی به گروه

اتصال نظرسنجی به گروه

افزونه ( پلاگین ) اتصال نظرسنجی به گروه شیرترانیکس با کمک افزونه ( پلاگین ) اتصال نظرسنجی به گروه می توانید به کاربران خود در شیرترانیکس امکان ایجاد نظرسنجی و اتصال آن به پست را ارائه دهید.

اتصال نظرسنجی به پست

اتصال نظرسنجی به پست

افزونه ( پلاگین ) اتصال نظرسنجی به پست شیرترانیکس با کمک افزونه ( پلاگین ) اتصال نظرسنجی به پست می توانید به کاربران خود در شیرترانیکس امکان ایجاد نظرسنجی و اتصال آن به پست را ارائه دهید! ویژگی ها افزونه اتصال نظرسنجی به پست شیرترانیکس: -امکان ساخت نامحدود نظر سنجی. – امکان مدیریت نظرسنجی هااز […]